Digitalizácia je trendom dnešnej doby. Považuje sa za jednu z najdôležitejších oblastí investícií súčasnosti. Ostatné číslo časopisu Strojírensví / Strojárenstvo si vybralo digitalizáciu ako hlavnú tému. GE Digital má v tejto oblasti kompletné portfólio produktov a nepreberné množstvo skúseností. Prečítajte si článok, Vaše otázky radi zodpovieme. Náš článok na strane 23-24

Strojárstvo/StrojírenstvíGE Digital – YouTube