Umožňuje kooperáciu a neustále zlepšovanie pomocou centralizovanej vizualizácie / konfigurácie, digitalizovaných procesov a business intelligence. Proficy Operations Hub od spoločnosti GE Digital je centralizované prostredie na rýchlu tvorbu priemyselných aplikácií (dátová konektivita, agregácia a vizualizácia), ktoré umožňuje zdokonaľovať prevádzkové procesy a operácie vďaka jednoduchým analýzam komplexných informácií a následným úkonom bez ohľadu na miesto aktivity.

ZOBRAZIŤ CELÝ DOKUMENT