Neustála potreba inovácií a s ňou spojené nikdy nekončiace zmeny hýbu svetom
automobilového priemyslu. V spoločnosti Gedis Distribution si uvedomujeme, že držať krok
s najnovšími technológiami je nevyhnutnosť. Aj preto sme sa tento rok stali hrdým
sponzorom prestížnej konferencie NEWMATEC, ktorá spája manažérov, biznis lídrov,
akademikov a think-tank expertov nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy a umožňuje
im, aby sa navzájom plnohodnotne inšpirovali.

Aktuálna téma konferencie je zameraná na nové materiály, technológie a inovácie,
ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu. Aj
touto cestou chce naša spoločnosť podporiť rozvoj a šírenie nielen teoretických, ale
predovšetkým praktických skúseností v danom odbore.

Preto vás 26. – 27. marca srdečne pozývame do X-BIONIC® SPHERE v Šamoríne, kde sa
uskutoční medzinárodná konferencia NEWMATEC 2019 a tešíme sa na spoločné
stretnutie.